Załączniki:

Odpowiedź na petycję (pobierz) Plik pdf 275.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-27
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-27 14:37
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-27 14:37

Załączniki:

Treść petycji (pobierz) Plik pdf 290.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-07-13
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-07-13 14:52
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-07-13 14:53

Załączniki:

Odpowiedź na petycję Plik pdf 298.43 KB
Treść petycji (pobierz) Plik pdf 1.15 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-16
Publikujący admin - Referent 2018-05-10 08:42
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-07-02 07:28

Załączniki:

Treść petycji (pobierz) Plik pdf 361.75 KB
Odpowiedź na petycję Plik pdf 646.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-16
Publikujący admin - Referent 2018-05-08 09:29
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-07-02 07:31
Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym - zakładki "Wiarygodna Firma" z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-10-06
Publikujący admin - Referent 2017-10-06 09:20
Modyfikacja admin - Referent 2017-10-06 09:26
Petycja dotycząca Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Załączniki:

Skan petycji pdf Plik pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-02-11
Publikujący admin - Referent 2017-03-10 12:39
Modyfikacja admin - Referent 2017-03-10 12:43
Petycje
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
  • Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje
  • Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmioty wnoszącego petycję oraz adresu korespondencji, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych punktów
  • Oznaczenie adresata petycji
  • Wskazanie przedmiotu petycji
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Sposób składania petycji oraz rozpatrywanie reguluje Ustawa  z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U 2014. 1195 z późn. zm.)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-11-10
Publikujący admin - Referent 2016-11-14 08:49