URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2019

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 228.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-11-29
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 11:56
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 12:06

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-11-29
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 12:05
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 12:08

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 500.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-11-29
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 12:03
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 12:08

Uchwała Nr XLIV/403/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 4.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-10-08 10:56
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-10-08 10:57

Uchwała Nr XLIV/405/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 467.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-10-08 11:02
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 11:57

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 546.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-28
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-10-08 10:59
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-12-17 11:57

Uchwała Nr XLIII/391/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 166.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-09-04
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 14:45
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-09-13 14:46

Uchwała Nr XLI/370/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łańcut i nadania jej statutu

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1,006.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-06-06
Publikujący Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:09
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2018-06-15 09:09

Uchwała Nr XL/361/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 495.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:20
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:26

Uchwała Nr XL/367/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie" nr POWR.02.05.00-00-0186/17 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 221.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:25
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:27

Uchwała Nr XL/366/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 173.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:24
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:28

Uchwała Nr XL/364/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie szcegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter ywilnoprawny, przypadających gminie Łańcut i jej jednostkom organizacyjnym, wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-04-23
Publikujący admin - Referent 2018-04-26 14:22
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-26 14:29

Uchwała Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łańcut na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 219.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-23
Publikujący admin - Referent 2018-04-04 08:14
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-04 08:15

Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-15
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:40
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-04 08:14

Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2018 r.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 809.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:38
Modyfikacja admin - Referent 2018-04-04 08:14

Uchwała Nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 459.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 08:58
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:16

Uchwała Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 358.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:13
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:17

Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:11
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:54

Uchwała Nr XXXVI/319/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchylenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:09
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:19

Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 278.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:07
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:19

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:05
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:20

Uchwała Nr XXXVIII/350/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łańcut, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:15
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:21

Uchwała Nr XXXVIII/349/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 306.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:14
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:22

Uchwała Nr XXXVI/307/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu połozonego w Głuchowie

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 7.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-11-23
Publikujący admin - Referent 2018-01-05 14:40
Modyfikacja admin - Referent 2018-01-05 14:41

Uchwała Nr XXIX/248/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 323.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-04-19
Publikujący admin - Referent 2017-04-28 14:51
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-28 14:49

Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2017 r.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 215.90 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 767.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-03-29
Publikujący admin - Referent 2017-04-10 09:10
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-10 09:18

Uchwała Nr XXVIII/235/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 752.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-03-29
Publikujący admin - Referent 2017-04-10 08:58
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-10 09:03

Uchwała Nr XXVII/231/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/04 Rady Gminy łańcut z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 210.66 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 245.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-02-28
Publikujący admin - Referent 2017-03-07 14:52
Modyfikacja admin - Referent 2017-03-07 14:57

Uchwała Nr XXVII/233/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 466.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-02-28
Publikujący admin - Referent 2017-03-07 14:54
Modyfikacja admin - Referent 2017-03-07 14:57

Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czsu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-01-31
Publikujący admin - Referent 2017-02-03 10:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 20 października 2020r. 10:43:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.