URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-15
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:40

Uchwała Nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2018 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-03-09
Publikujący admin - Referent 2018-03-15 09:38

Uchwała Nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 459.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 08:58
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:16

Uchwała Nr XXXVI/305/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:05
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:20

Uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 278.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:07
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:19

Uchwała Nr XXXVI/320/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad Zabytkami Gminy Łańcut na lata 2017-2021

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:11
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:54

Uchwała Nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 358.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:13
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:17

Uchwała Nr XXXVI/319/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchylenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.38 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-02-06
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:09
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:19

Uchwała Nr XXXVIII/349/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 306.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:14
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:22

Uchwała Nr XXXVIII/350/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łańcut, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania.

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 1.68 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2018-01-30
Publikujący admin - Referent 2018-02-06 09:15
Modyfikacja admin - Referent 2018-02-06 09:21

Uchwała Nr XXXVI/307/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu połozonego w Głuchowie

Załączniki:

Treść uchwały (pobierz) Plik pdf 7.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-11-23
Publikujący admin - Referent 2018-01-05 14:40
Modyfikacja admin - Referent 2018-01-05 14:41

Uchwała Nr XXIX/248/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad używania herbu Gminy Łańcut

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 323.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-04-19
Publikujący admin - Referent 2017-04-28 14:51
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-28 14:49

Uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2017 r.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 215.90 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 767.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-03-29
Publikujący admin - Referent 2017-04-10 09:10
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-10 09:18

Uchwała Nr XXVIII/235/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 752.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-03-29
Publikujący admin - Referent 2017-04-10 08:58
Modyfikacja admin - Referent 2017-04-10 09:03

Uchwała Nr XXVII/233/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby przyznawanych punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 466.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-02-28
Publikujący admin - Referent 2017-03-07 14:54
Modyfikacja admin - Referent 2017-03-07 14:57

Uchwała Nr XXVII/231/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/129/04 Rady Gminy łańcut z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 210.66 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 245.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-02-28
Publikujący admin - Referent 2017-03-07 14:52
Modyfikacja admin - Referent 2017-03-07 14:57

Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia czsu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2017-01-31
Publikujący admin - Referent 2017-02-03 10:07

Uchwała Nr XXV/199/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 454.85 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 500.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-12-29
Publikujący admin - Referent 2017-01-13 17:09
Modyfikacja admin - Referent 2017-01-13 17:22

Uchwała Nr XXV/196/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Łańcut na 2017 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-12-29
Publikujący admin - Referent 2017-01-13 17:04
Modyfikacja admin - Referent 2017-01-13 17:25

Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 284.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-12-29
Publikujący admin - Referent 2017-01-13 17:08
Modyfikacja admin - Referent 2017-01-13 17:30

Uchwała Nr XXV/200/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 365.26 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 672.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-12-29
Publikujący admin - Referent 2017-01-13 17:11
Modyfikacja admin - Referent 2017-01-13 17:33

Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawiezaliczenia drogi "Działy Wschodnie" w Kraczkowej i Cierpiszu do kategorii drów gminnych

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 319.02 KB
Załącznik do Uchwały Plik pdf 481.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-12-29
Publikujący admin - Referent 2017-01-13 17:17
Modyfikacja admin - Referent 2017-01-13 17:37

Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 491.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-11-29
Publikujący admin - Referent 2016-12-19 11:55
Modyfikacja admin - Referent 2016-12-19 12:00

Uchwała Nr XXII/186/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 514.87 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Plik pdf 532.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-11-29
Publikujący admin - Referent 2016-12-19 11:56
Modyfikacja admin - Referent 2016-12-19 12:01

Uchwała Nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-07-19
Publikujący admin - Referent 2016-07-19 13:04
Modyfikacja admin - Referent 2016-07-19 13:13

Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 431.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-07-19
Publikujący admin - Referent 2016-07-19 13:07
Modyfikacja admin - Referent 2016-07-19 13:13

Uchwała Nr XX/161/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-07-18
Publikujący admin - Referent 2016-07-19 12:47
Modyfikacja admin - Referent 2016-07-19 13:12

Uchwała Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut
STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ §4 pkt 2 oraz § ust. 2 i 3

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-07-18
Publikujący admin - Referent 2016-07-19 12:42
Modyfikacja admin - Referent 2016-08-11 17:12

Uchwała Nr XX/162/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

Treść uchwały pdf Plik pdf 241.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-07-18
Publikujący admin - Referent 2016-07-19 13:00
Modyfikacja admin - Referent 2016-07-19 13:12

Uchwała Nr XIX/150/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2016-06-21
Publikujący admin - Referent 2016-06-28 08:41
Modyfikacja admin - Referent 2016-06-28 08:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 marca 2018r. 18:32:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.