URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RGN

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA (RGN)

Kierownik: Beata Kochman
e-mail: b.kochman@gminalancut.pl
tel. 17 225 66 57, nr wewn. 116

Pok. nr 17

Gospodarka odpadami, ochrona zwierząt, ewidencja działalności gospodarzcej – 17 225 46 88 wewn. 212, 17 225 65 46 wewn. 113
e-mail: muszkisala@gminalancut.pl, jkuzniar@gminlancut.pl, skuzniar@gminalancut.pl, m.nowak@gminalancut.pl

 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • realizacja zadań z zakresu łowiectwa, ochrony przyrody, nasiennictwa
  i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 • podejmowanie działań w sprawie zwierząt bezdomnych, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
 • rozpatrywanie wniosków i zatwierdzanie ugód dot. zmiany stanu wody
  na gruncie,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar
  za samowolną wycinkę drzew,
 • realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, przestrzeganie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, współpraca z konserwatorem zabytków odnośnie użytkowania obiektów wpisanych do GEZ,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
 • prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej oraz zmiany wpisu, wznowienia, zawieszenia
  i wykreślenia,
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których  świadczone są usługi noclegowe,
 • sprawowanie i organizowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi
  i miejscami pamięci,
 • prowadzenie publicznie dostępnych danych oraz spraw związanych
  z udostępnieniem informacji o środowisku,
 • rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
 • gospodarowanie drzewami i krzewami na mieniu gminnym,
 • nakazy wykonywania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochrony roślin,
 • realizowanie zadań z zakresu odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt,
 • sporządzanie Programu Opieki nad Zabytkami i przedkładanie radzie gminy sprawozdania z realizacji ww. Programu, sporządzanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego,
 • sporządzanie gminnego Programu Ochrony Środowiska i przedstawianie radzie gminy raportów z jego wykonania,
 • sporządzanie decyzji w zakresie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza,
 • wydawanie decyzji nakazującej usuniecie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 • organizowanie odbioru eternitu.


Pok. nr 20

Gospodarka gruntami, numeracja budynków – 17 225 66 57 wewn. 116
adresy e-mail: b.kochman@gminalancut.pl, geodeta@gminalancut.pl

 • gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy, w tym organizowanie i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę, sprzedaż i użytkowanie wieczyste,
 • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z komunalizacją,
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy oraz tworzenie zasobów gruntowych pod cele zabudowy
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych w rozgraniczeniach nieruchomości
 • opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
 • składanie i rozliczanie wniosków o dotacje ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
 • składanie wniosków o umorzenie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych,
 • przygotowywanie dokumentacji do wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod drogi realizowane w oparciu o ustawę o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 •  udział w odbiorach robót na urządzeniach melioracyjnych i współpraca ze spółkami wodnymi,
 • wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury
 • organizowanie szacowania szkód w uprawach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2010-03-05
Publikujący admin - Referent 2010-03-05 11:03
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-09-13 14:09
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 14:08:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.