Skarbnik Gminy Łańcut
Wiktor Skoczyński
17 225 62 91
skarbnik@gminalancut.pl

Do zadań Skarbnika należy:

  • współdziałanie z Referatami i jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektu budżetu oraz realizacji budżetu,
  • opracowywanie projektów uchwał Rady, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, dostarczanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości wydanych przez Wójta, 
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków z zakresu rachunkowości,
  • nadzór nad pracą Referatu Finansowo-Podatkowego,
  • kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
  • kierowanie realizacją zadań Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie podatków,
  • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie sprawowania przez nią nadzoru nad budżetem gminy,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wykonywanie zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2010-03-04
Publikujący admin - Referent 2010-03-04 13:11
Modyfikacja Kinga Balawejder - Podinspektor 2019-09-14 13:35