Protokół Nr XXV/12 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 listopada 2012 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut