Wiadomości http://bip.gminalancut.pl Komunikat w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-397 ... Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-397 ... Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-397 ... Obwieszczenie PKW w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-397 Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego   ... Obwieszczenie RIK.6720.1.2014 Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0100 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Wójt Gminy Łańcut, działając na postawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn......