Wiadomości http://bip.gminalancut.pl Obwieszczenie SKO.415/97/2019 Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 OBWIESZCZENIE Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...... Obwieszczenie DKG-IV.4771.18.2018.BG Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"... Obwieszczenie RRE.6523.3.2019.ATF Mon, 03 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"... Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego z dnia 29.05.2019r. AB-II.6740.51.2019 Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/19 z dnia  29.05.2019r. AB-II.6740.51.2019 dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina (...)... Obwieszczenie z dnia 27.05.2019r. Wojewody Podkarpackiego Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 dot. rozbudowy drogi krajowej 4 (E-40)....