Wiadomości http://bip.gminalancut.pl Obwieszczenie AB-II.6740.144.2018 Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0100 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 6.02.2019 r. znak AB-II.6740.144.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 10987R Głuchów - Pastwiska wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"... Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej etap IV - 2006/07 r. Tue, 10 Oct 2006 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-189 Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej etap IV - 2006/07 r.... Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r. Mon, 04 Sep 2006 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-189 Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r.... Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut Thu, 06 Jul 2006 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-189 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut... Roboty remontowo -budowlane w: zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie Thu, 19 Jul 2007 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-189 Roboty remontowo -budowlane w: zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie...