Obwieszczenie RPZ.6733.12.2020.WK
Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej dla Seniorów" na działce nr ew. 392/10 w miejscowości WysokaRZP.6733.12.2020.WK
Łańcut, 2020-03-23 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Budynku Wielofunkcyjnego w miejscowości Wysoka na cele prowadzenia Ośrodka Opieki Dziennej dla Seniorów" na działce nr ew. 392/10 w miejscowości Wysoka 
Pouczenie
Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.12.2020.wkmar.pdf 161983 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-03-23
PublikującyBalawejder Kinga 2020-03-23 14:39:16
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-04-06