Obwieszczenie I-IV.745.2.165.2019
Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów


I-IV.745.2.165.2019 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) 
zawiadamiam 
że w związku z wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Głuchowie" na częściach działek nr ew. 1336/2, 1337/2 położonych w miejscowości Głuchów, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.165.2019, odmawiające uzgodnienia w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. postanowienia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_i.iv.745.2.165.2019.pdf 179805 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-01-13
PublikującyBalawejder Kinga 2020-01-20 08:38:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2021-02-03