Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147
Obwieszczenie dot. przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie 

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie;
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
  1. Dnia 26 czerwca 2019 r. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.
  2. W dniach od 04 września 2019 r. do 03 października 2019 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w języku angielskim oraz w języku polskim (rozdział 7 dotyczący oddziaływania transgranicznego). Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 - 15.30.
  3. W terminie określonym w pkt 2 można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_woos.442.1.2018.ad.147.pdf 295708 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-09-02
PublikującyBalawejder Kinga 2019-09-03 14:46:37
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-10-04