Obwieszczenie KRO.5120.282.2019.WK
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa"KRO.5120.282.2019.WK 
OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 z późn. zm.) w zw. z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam 
iż na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 lipca 2019 r., znak: RDC.6733.37.2019, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wydał postanowienie znak: KRO.5120.282.2019. WK uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kroczkowa" 
Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_kro.5120.828.2019.wk.pdf 573160 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-08-14
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-14 13:29:35
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-08-28