URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG
Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

DGK.-IV.4771.18.2018.BG 506587.2859260.2159470
Warszawa, dnia 31 -07-2019 r.  
OBWIESZCZENIE 
Zawiadamiam o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.
Za strony w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr: 1629 w obrębie ewidencyjnym Siedleczka gmina Kańczuga, 3285 w obrębie ewidencyjnym Manasterz gmina Jawornik Polski, 469, 1126/2, 1103/4, 1124/2, 751. 1382, 1384, 1390. 262/2, 2024/20, 816. 1468, 1469, 1073/3, 1073/5, 1074/1 w obrębie ewidencyjnym Husów gmina Markowa, 5770 w obrębie ewidencyjnym Markowa gmina Markowa, 4067, 3299/1, 4069, 3130/1, 3376/16,3376/24, 3376/26,2321 w obrębie ewidencyjnym Albigowa gmina Łańcut. 1886. 1889,345/2, 346/2 w obrębie ewidencyjnym Kraczkowa gmina Łańcut, 2595, 2614 w obrębie ewidencyjnym Krasne gmina Krasne - w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.
Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia, stosując odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona może wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Środowiska. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń, pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa wynosi 1 000 zł. Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, na jej wniosek złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa zwrócenia się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Ministrowi Środowiska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości zaskarżenia jej przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.
 
 
Podstawa prawna:

[1] art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[3] art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.)
[4] art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
[5] art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóiych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1563 t.j.)
  
 
Z up. Ministra Piotr Nowak Dyrektor
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych / - podpisany cyfrowo/

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_dgk.iv.4771.18.2018.bg.pdf 365865 bajtów 2
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-07-31
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-08 08:02:32
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-08-08
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 15 sierpnia 2020r. 12:24:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.