URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie WI.6733.10.6.2019
Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krzemienicy i Kraczkowej" na działkach nr ew.gr. 3114/1, 3114/2, 3115, 3116/7, 3116/8, 3116/9 położonych w miejscowości Krzemienicą (gmina Czarna) oraz na działkach nr ew. gr. 577/5, 577/8, 577/9 położonych w miejscowości Kraczkowa (gmina Łańcut).WI.6733.10.6.2019
Czarna, dn. 25.06.2019 r. 
OBWIESZCZENIE 
W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) - zawiadamia się, że w dniu 25.06.2019 r. - dla Inwestora:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez Pana Piotra Michna zam. 37-100 Łańcut, Wysoka 331
została wydana decyzja Wójta Gminy Czarna - WI.6733.10.6.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krzemienicy i Kraczkowej" na działkach nrew.gr. 3114/1, 3114/2, 3115, 3116/7, 3116/8, 3116/9 położonych w miejscowości Krzemienicą (gmina Czarna) oraz na działkach nr ew. gr. 577/5, 577/8, 577/9 położonych w miejscowości Kraczkowa (gmina Łańcut).
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami.
W przypadku przedmiotowego wniosku organami właściwymi do zaopiniowania niniejszego zamiaru inwestycyjnego byli PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Nadzoru Wodnego Łańcut w zakresie melioracji wodnych oraz Starosta Powiatu Łańcuckiego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Czarna pismem znak WI.6733.10.3.2019 z dnia 4.06.2019 r. przesłał projekt decyzji do organów w celu uzgodnienia wnioskowanego zamiaru inwestycyjnego. Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dokumentacja niezbędna do zaopiniowania projektu decyzji wpłynęła do PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Nadzoru Wodnego Łańcut oraz do Starosty Powiatu Łańcuckiego w dniu 6.06.2019 r.
Uwzględniając art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Nadzoru Wodnego Łańcut oraz Starosta Powiatu Łańcuckiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie nie zajęli stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz przepisy art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie PGW Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Nadzoru Wodnego Łańcut w zakresie melioracji wodnych oraz Starosty Powiatu Łańcuckiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uważa się za dokonane.
W związku z powyższym, w okresie od 26.06.2019 r. do 9.07.2019 r., w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260 (sektor B) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku - strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie -za moim pośrednictwem - w terminie do dnia 23.07.2019 r. włącznie

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_wi.6733.10.6.2019.pdf 684342 bajtów 1
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-25
PublikującyBalawejder Kinga 2019-07-02 14:48:32
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-07-16
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 października 2019r. 14:52:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.