URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie SKO.415/120/2019
Obwieszczenie dot. „Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C" na działce nr ewid. 548/6 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut

SKO.415/120/2019 
OBWIESZCZENIE 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) 
zawiadamia, 
że decyzją z dnia 23 maja 2019r sygn.akt SKO.415/120/2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania, od decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2019r., RIK.6733.32.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C" na działce nr ewid. 548/6 w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut, na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji 
Każdy, kto ma w tym interes prawny może w biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 pok. 221 zapoznać się z treścią wskazanej wyżej decyzji. 
Doręczenie przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji przysługuje sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sprzeciw odpowiadający wymogom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, składa się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-068 Rzeszów) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Sprzeciw w przedmiotowej sprawie podlega wpisowi stałemu w wysokości 100 zł. Stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania może zostać przyznane prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_sko.415.120.2019cz.pdf 354287 bajtów 2
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-28
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-06 07:22:47
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-06-20
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:52:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.