Obwieszczenie RZ.ZPU.1.521.3.257.2019.BH
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie zawiadamia że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RIK.6733.25.19 z dnia 18.04.2019 r.) w dniu 06.05.2019 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie (znak: RZ.ZPU.1.521.3.534.2019.BH) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej" na działkach o nr ew.: 544/10, 544/11, 544/12 położonych w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut


RZ.ZPU.1.521.3.257.2019.BH 
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), 
zawiadamia
że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RIK.6733.25.19 z dnia 18.04.2019 r.) w dniu 06.05.2019 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie (znak: RZ.ZPU.1.521.3.534.2019.BH) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej" na działkach o nr ew.: 544/10, 544/11, 544/12 położonych w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zpu.1.521.3.257.2019.bhmaj.pdf 350494 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-06
PublikującyBalawejder Kinga 2019-05-14 12:02:17
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-05-28