Obwieszczenie RIK.6733.28.2019
Obwieszczenie dot. "Budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej „56367_ŁAŃCUT_SONINA na działkach nr ew. 1606/1,1606/2 w miejscowości Sonina"RIK.6733.28.2019 
Łańcut, 2019-05-10 
OBWIESZCZENIE 
Zgodnie z art. 131, w zw. z art. 144, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam
że w dniu 06.05.2019 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło zażalenie P. Marka Świderskiego -pełnomocnika T-Mobile Polska SA, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, na postanowienie Wójta Gminy Łańcut znak: RIK.6733.28.2019 z dnia 19.04.2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 
Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „56367_ŁAŃCUT_SONINA na działkach nr ew. 1606/1,1606/2 w miejscowości Sonina.
w związku z czym organ przesłał komplet dokumentów do organu wyższego stopnia. 
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.28.2019_maj.pdf 186570 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-14
PublikującyBalawejder Kinga 2019-05-14 11:49:18
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-05-28