URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie SKO.415/446/2018
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie wydało decyzję sygn. SKO.415/446/2018, którą uchyliło w całości zaskarżoną odwołaniem decyzję Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 listopada 2018 r., znak RIK.6733.39.2018 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6001E" na działce nr ewid. 1020 w miejscowości Handzlówka

SKO.415/446/2018
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) 
zawiadamiam,
że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w dniu 18 stycznia 2019 r., wydało decyzję sygn. SKO.415/446/2018, którą uchyliło w całości zaskarżoną odwołaniem decyzję Wójta Gminy Łańcut z dnia 15 listopada 2018 r., znak RIK.6733.39.2018 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6001E" na działce nr ewid. 1020 w miejscowości Handzlówka, na rzecz P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 , 02-677 Warszawa i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 221 lub w Urzędzie Gminy Łańcut, przy ul. Mickiewicza 2, zapoznać się z treścią wskazanej powyżej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi na ww. decyzję Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną stronom, które nie otrzymują decyzji na piśmie, po upływie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Skarga zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „p.p.s.a.", powinna spełniać wymogi formalne przewidziane dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
Wpis stały od skargi na przedmiotową decyzję wynosi 500,00 zł.
Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów na zasadach określonych w art. 239 - art. 242 p.p.s.a. albo przyznanie prawa pomocy stosownie do art. 243 -art. 262 p.p.s.a.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_sko.415.446.2018.pdf 435092 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-01
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-08 12:43:58
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-02-22
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2019r. 12:37:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.