URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Ogłoszenie o wyłożenie projektu studium
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/352//18 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ll-giei częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognoza oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października 2018 r. do 22 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, w pokoju nr 26, oraz o publikacji na stronie internetowej: http://bip.gminalancut.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ll-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut rozwiązaniami, odbędzie się 22 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, w pokoju nr 33, o godz. 1200.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ll-giej częściowej zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń ll-giej częściowej zmiany studium, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do projektu ll-giej częściowej zmiany studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łańcut, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia
2018 r.
 
Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez koniecznego opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia (pobierz) ogl_wylozenieIIzmiany_studium_17.10.2018.pdf 453283 bajtów 9
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-17
PublikującyBalawejder Kinga 2018-10-17 07:44:39
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-12-17
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 22:32:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.