Obwieszczenie RIK.6733.32.2018
Obwieszczenie dot.„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C" na działce nr ew. 548/6 w m. Kraczkowa.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 04.10.2018 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie P. Mariusza Głos -pełnomocnika P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, od decyzji Wójta Gminy Łańcut znak: RIK.6733.32.2018 z dnia 10.09.2018 r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN6003C" na działce nr ew. 548/6 w m. Kraczkowa

 

w związku z czym organ przesłał komplet dokumentów do organu wyższego stopnia.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia SKM_C45818101111480.pdf 36214 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-10-11
Publikujący admin 2018-10-11 12:08:29
Modyfikacjaadmin 2018-10-11
Data wygaśnięcia: admin 2019-10-11