Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut RIK.6733.35.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów”

na działkach nr ew. gr. 486, 485/17, 485/20, 485/23, 485/24, 485/1 w m. GłuchówZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 35.pdf 40458 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-19
Publikujący admin 2018-07-19 11:44:14
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-19