Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut RIK.6733.30.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.07.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na:

- pomieszczenia biblioteki na pomieszczenia przedszkola

- poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biblioteki i sale zespołów muzycznych”

na części działek nr ew. gr. 2136, 2137 w m. KraczkowaZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 30.pdf 52542 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-18
Publikujący admin 2018-07-18 10:38:28
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-18