Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut RIK.6733.29.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.07.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów”

na części działki nr ew. gr. 1552 w m. Kraczkowa.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia CP 29.pdf 51141 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-18
Publikujący admin 2018-07-18 10:33:53
Modyfikacjaadmin 2018-07-18
Data wygaśnięcia: admin 2019-07-18