URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie BZP.6733.1.2018
Obwieszczenie dot. "Przystosowania odwiertów Husów 27, 73 do zatłaczania wody złożowej - KGZ Krasne

BZP.6733.1.2018 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MARKOWA 
Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) 
zawiadamiam 
że w dniu 02 marca 2018r. została wydana decyzja BZP.6733.1.2018 o umorzeniu postępowania prowadzonego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : „Przystosowanie odwiertów Husów 27, 73 do zatłaczania wody złożowej -KGZ Krasne". 
Pouczenie 
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Markowa pokój nr 31. Stronom postępowania, przysługuje odwołanie  od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Markowa w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od w/w decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie BZP.6733.1.2018 obw_bzp.6733.1.2018mar.pdf 214622 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-03-02
Publikujący admin 2018-03-09 14:41:51
Modyfikacjaadmin 2018-03-12
Data wygaśnięcia: admin 2018-03-26
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:16:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.