Obwieszczenie RIK.6733.38.2017
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na dz. nr ew. gr. 148, 147, 146, 145,144/1,1496/1,1435, 1434,133, 142,141,140,139, 138 w m. Rogóżno.

RIK.6733.38.2017
Łańcut, 2018-01-04
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na dz. nr ew. gr. 148, 147, 146, 145,144/1,1496/1,1435, 1434,133, 142,141,140,139, 138
w m. Rogoźno.
Pouczenie
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut 
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.38.2017st.pdf 216081 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-01-04
Publikujący admin 2018-01-08 11:39:12
Data wygaśnięcia: admin 2018-01-22