URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Nr XXVIII/242/17 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie, obejmującego obszar graniczący od strony południowej z drogą krajową nr 94.
Projekt I zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach: od 27 września 2017 r. do 18 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, w godz. od 900 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, o godz. 1400.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do przepisów art. 39 ust. l, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w okresie wyłożenia zmiany planu do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łańcut z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
-  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
-  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie (pobierz) obw_wylozenie_gl_19.09.2017.pdf 401748 bajtów 7
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-09-19
Publikujący admin 2017-09-19 09:56:15
Data wygaśnięcia: admin 2017-11-03
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2018r. 23:39:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.