URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie RRE.6220.15.2017
Obwieszczenie dot. „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina"

RRE.6220.15.2017
Łańcut, dnia 4.08.2017 r. 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie ul. Polna 3 b, 37-100 Łańcut, w sprawie o wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 pn.. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina", w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej, która powoduje, że inwestycja będzie realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
WÓJT GMINY ŁAŃCUT
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 4.08.2017 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina", w zakresie dotyczącym zwiększenia szerokości projektowanych poboczy i chodnika, które powoduje zwiększenie ich powierzchni, planowanej do zrealizowania w ramach przedsięwzięcia, a tym samym konieczności zajęcia dodatkowych działek zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze powiatowej, która powoduje, że inwestycja będzie realizowana jako rozbudowa i przebudowa drogi, a nie tylko jej przebudowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
Strony mogą się zapoznać z ww. decyzją, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, 37-100 Łańcut, I piętro, pokój 17, w godzinach od 830' 1500.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, w miejscowościach Sonina, Wysoka i Albigowa i w miejscu realizacji przedsięwzięcia nastąpi w dniu 4.08.2017 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie RRE.6220.15.2017 (pobierz) obw_rre.6220.15.2017lip.pdf 447574 bajtów 7
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-08-04
Publikujący admin 2017-08-04 13:26:20
Data wygaśnięcia: admin 2017-08-18
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2018r. 12:44:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.