KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŁAŃCUT NA LATA 2016-2022

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” mające na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących dokumentu, prowadzone będą w terminie od 16 lutego 2017 do 13 marca 2017 r. do godziny 15:00.

 Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022”. Dokument ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji. Wyznacza cele, które poprzez zaplanowane działania pozwolą na osiągnięcie wizji ujętej w LPR.

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” mające na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących dokumentu, prowadzone będą w terminie od 16 lutego 2017 do 13 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Forma konsultacji:
  1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Wypełnione formularze można składać:
  • drogą elektroniczną na adres: a.szpytma@gminalancut.pl  
  • osobiście w pokoju nr 29 w budynku Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Łańcut.
  1. Spotkanie Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut
  2. Prowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.
 
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Gminy Łańcut www.gminalancut.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminalancut.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut.​ Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację treści projektu opracowanego dokumentu.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz zgłaszania uwag Formularz_zgłaszania_uwag.docx 52013 bajtów 2
2. Projekt LPR Gmina Łańcut PROJEKT_LPR.pdf 4895687 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2017-02-16
Publikujący admin 2017-02-16 12:12:51
Modyfikacjaadmin 2017-02-16
Data wygaśnięcia: admin 2018-02-16