Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut
Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
tel. 017 225 67 62, fax 225 65 36
www.gminalancut.pl,inwestycje@gminalancut.pl


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO pn.


Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego
dla Urzędu Gminy Łańcut”


Zakres rzeczowy:

1. Zestaw komputerowy – 4 szt.

komputer Maxdata Favorit 3000A M02 „lub sprzęt równoważny”. Komputer ma mieć zainstalowane oprogramowanie:

MS Windows XP Prof., Power DVD 6 2-CHANNEL Nero 7. Gwarancja producenta - 36 miesięcy.

2. Drukarka laserowa kolorowa 1szt.

Drukarka OKI C5700N „lub sprzęt równoważny”. Gwarancja producenta 24 miesiące

3. Drukarka laserowa mono 2 szt.

Drukarka OKI 4350N „lub sprzęt równoważny”. Gwarancja producenta 24 miesiące.

4. Notebook 1 szt.

Notebook Asus A6F-AP087 „lub sprzęt równoważny”.
W zestawie torba i mysz. Gwarancja producenta 24 miesiące, 12 miesięcy na baterię.

5. Monitory LCD 17" - 4 szt.

Monitor Samsung 740N „lub sprzęt równoważny”.Gwarancja producenta 36 miesięcy.

6. Przełącznik sieciowy 1 szt.

Przełącznik D-Link DGS-1024D „lub sprzęt równoważny”. Gwarancja producenta 24 miesięcy.

5. Zasilacz awaryjny UPS – 6 szt.

Zasilacz Ever DUO PRO 500 „lub sprzęt równoważny”. (Sposób podłączenia -”zwykłe” gniazda sieciowe – 2 z podtrzymaniem napięcia i 2 z filtrem przeciwprzepięciowym. Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy

6. Zasilacz awaryjny UPS do serwera -1szt.

Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS 1000VA „lub sprzęt równoważny”. Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy

7. Streamer – 1szt.

Streamer HP Storage Works DAT 72 SCSI Internal Tape Drive – „lub sprzęt równoważny” (w zestawie 5 taśm 72GB + oprogramowanie do archiwizacji danych obsługujące systemy Windows, Linux i Netware). Gwarancja co najmniej 36m-cy

8. Skaner płaski – 2 szt.

Skaner Plustek OpticPro St64+ „lub sprzęt równoważny”. Gwarancja co najmniej: 24 miesięcy

9. Program MS Windows 2003 Serwer wersja MOLP dla organów administracji samorządowej z licenją dla 15 użytkowników.

10. Program MS Word OEM - 5 szt.

11. Program MS Office 2003 PL Small Business OEM 1 szt.

12. Program MS Office 2003 PL Professional OEM 1 szt.

13. Program Windows XP Prof OEM 1.szt


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin składania ofert – 23.03.2007 r. do godz. 10.00

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 23.03.2007 r. godz. 10.30

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium– 500 zł. (słownie: pięćset złotych)

Termin realizacji zadania: 14 dni od daty podpisania umowy

Termin związania ofertą - 30 dni


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 209 lub telefonicznie pod nr 017 225 69 08 w godz. 8-14.


Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest p. Paweł Skoczyłas, p. Elżbieta Balawejder

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

PLIKI DO POBRANIA:

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30