Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo - jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo - jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36
www.gminalancut.pl,
inwestycje@gminalancut.pl

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tyś. Euro

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina, gm. Łańcut w km 622+905 - 623+216 – strona prawa i lewa”

Wykonawca:
Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów sp. z o.o.
„TRANSPROJEKT” sp. z o.o.
ul. Mogilska 25 31-543 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.

Wójt Gminy Łańcut  
mgr inż. Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-14 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30