URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu
Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu

PRZETARG USTNY-nieograniczonyWójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz.2108),

Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XXXIII / 256 / 06 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łańcut (Uchwała Rady Gminy Nr XXVI /233/ 2001 z 6 czerwca 2001 r.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu:


Lp.


Wieś


Gmina

Nr kw

Nr działki

Rodzaj

użytku

Powierzchnia w ha

Kwota wywoławcza w zł

Wadium 10% w zł

Uwagi

1

Cierpisz

Łańcut

37110

70/1

R IIIb- 0,0934

0,0934

9520

952

Dec. o warunkach.zabudowy

2

Cierpisz

Łańcut

37110

70/3

RIIIb-0,0873

0,0873

8910

891

- II-

3

Cierpisz

Łańcut

37110

70/4

RIIIb-0,0848

0,0848

8660

866

-II-

Przetarg odbędzie się w dniu 16. 04. 2007 r godz 10 00 w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a pok. 212 ( II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, obligacji Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych do kasy Urzędu Gminy Łańcut pok .nr 3 lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 12.04.2007 r

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy - kupna sprzedaży.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łańcut pok. 110 tel . 017 225 46 88

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż.Zbigniew Łoza

O G Ł O S Z E N I E   O   O D W O Ł A N I U   
P R Z E T A R G U

 

 

Wójt Gminy Łańcut działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) o d w o ł u j e przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu:

 

 

Lp.

 

Wieś

 

Gmina

Nr kw

Nr działki

Rodzaj

użytku

Powierzchnia w ha

Kwota wywoławcza w zł

Wadium 10% w zł

Uwagi

1

Cierpisz

Łańcut

37110

70/1

R IIIb- 0,0934

0,0934

9520

952

Dec. o warunkach.zabudowy

2

Cierpisz

Łańcut

37110

70/3

RIIIb-0,0873

0,0873

8910

891

- II-

3

Cierpisz

Łańcut

37110

70/4

RIIIb-0,0848

0,0848

8660

866

-II-

 

 

Przyczyną odwołania przetargu jest wykonanie na przedmiotowych działkach sieci kanalizacyjnej uniemożliwiającej w chwili obecnej ich zabudowę.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta
mgr Halina Szpunar

 

 

 

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-04-10 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 września 2019r. 21:52:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.