URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
„Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”
„Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut


tel. 017 225 67 62, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony


poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ale powyżej 60 000 euro.


Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm , o długości łącznej 1939 mb wraz z uzbrojeniem zgodnie z projektem budowlanym / w tym 4 szt hydrantów nadziemnych HP 80/

Uwaga: uzbrojenie sieci dotyczy także armatury /trojak, zasuwa/ umożliwiającej włączenie odgałęzień sieci wodociągowej do realizacji w kolejnym etapie robót/

- j.w. lecz Ø 90 mm , o długości łącznej 100 mb wraz z wcinką do sieci istniejącej

- przyłącza domowe z rur PE Ø 32 mm o łącznej długości 136 mb wraz z uzbrojeniem

przewidzianym w projekcie budowlanym i węzłem wodomierzowym w przyłączanym budynku szt 7.

- przepompownia wody PS -1 ze zbiornikami wyrówn. 2x25m³ z zasilaniem elektrycznym - kpl. 1

- przepompownia wody PS-2 komplentna obejmująca wszystkie branże robót objęte projektem wraz z zasilaniem elektrycznym - kpl.1

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert – 12.04.2007 r. do godz. 900,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 12.04.2007 r. godz. 1000,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny

cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 10 000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – 05.2007 r.

Zakończenie – 15.11..2007 r.

Termin związania ofertą - 30 dni


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr (017) 225 67 62.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 203. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest P. Jozef Pelc , p. Jadwiga Tomaszek

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl.Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy roboty będące przedmiotem w/w przetargu są w 100 % infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a jeżeli nie prosimy o podanie w jakim procencie służą budownictwu mieszkaniowemu, a w jakim procencie pozostałemu (np. budynki usługowe, budynki szkół, itp.)?

Odpowiedź:

Informuję, że roboty będące przedmiotem przetargu w zdecydowanej większości towarzyszą budownictwu mieszkaniowemu

W uzupełnieniu wyjaśniam, że etap roku 2007 r. to w 100 % infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu.

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-03-30 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 września 2019r. 21:49:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.