Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jeszdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jeszdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina

Wójt Gminy Łańcut

ul. Mickiewicza 2 a, 37-100 Łańcut

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

do 60 000 EURO

na wykonanie zadania:


"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jezdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina, gm. Łańcut. w km 622+905 - 623+216 – strona prawa i strona lewa."

TERMIN REALIZACJI;

- ROZPOCZĘCIE 10 luty 2007 R

- ZAKOŃCZENIE 31 października 2007 R


Termin składania ofert 25.01.2007 r. godz. 9.00, pokój nr 107.

Otwarcie ofert 25.01.2007 r. godz. 10.00, pokój nr 212.

 Kryteria oceny - cena 80 %

- konkurencyjność proponowanych rozwiązań technicznych - 10%

- koszty proponowanych rozwiązań - 10%


Kwota wadium – 1500 zł.


Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy w Łańcucie pok. 203 i 205 w godzinach pracy, gdzie także otrzymać można materiały przetargowe.

Wójt Gminy Łańcut


 MATERIAŁY

Przetargowe do sporządzenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH PRZY DRODZE NR 4 WE WSI KOSINA /strona lewa i strona prawa/ od km 622+905 do km 623+216”

Pliki do pobrania:

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-01-15 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30