Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r.

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl


INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 tyś. EURO

Nazwa zadania:

Budowa drogi gminnej „przez wieśw Kraczkowej – etap IV – 2006/07 r.”


Wykonawca, którego ofertę wybrano:


PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW
W LEŻAJSKU SPÓŁKA AKCYJA
37 300 LEŻAJSK
UL. MICKIEWICZA 79

Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.Wójt Gminy Łańcut
     
mgr inż Zbigniew Łoza


Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-30 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30