Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

tel. 017 225 67 62, 225 69 15, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 tys. EURO

Nazwa zadania:

Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007


Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Rzeszowskie Przedsiębiorstwo
Spedycji Krajowej w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
ul. gen. St. Maczka 10

Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki
w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza


Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-09 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30