Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."
Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EuroPrzedmiot zamówienia:

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej „Scieżki” w Kosinie etap I – 2006 r


Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

I Mostów w Leżajsku S.A.

Ul. Mickiewicza 79

37- 300 LEŻAJSK

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia cenę za wykonanie zamówienia, którą zamawiający może sfinansować, ponieważ zostały zabezpieczone odpowiednie środki w budżecie Gminy.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza


Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30