Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EURO

 

Nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej – etap 2006


Wykonawca, którego ofertę wybrano:

F.B.U.H. „Walmar” Krzysztof Marecki

Ul. Wetlińska 7

35-082 Rzeszów


Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia cenę za wykonanie zamówienia, którą zabezpieczono w budżecie Gmi na realizację w/w zamówienia.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-10-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30