Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej".
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej".

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 69 15, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EURO
Nazwa zadania:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej”

Wykonawca, którego ofertę wybrano:


Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego

BPBP RZESZÓW Sp.z o.o. w Rzeszowie

Ul. Partyzantów 1a

35-242 RZESZÓW

Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-27 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30