Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.plINFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. EURO

Nazwa zadania:

Sieć wodociągowa Handzlówka – Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola – etap I 2006 r.”

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:


Usługowy Zakład Instalacji Wod. Kan. C.O. i Gaz Roman Falger

    1. Albigowa 501


Uzasadnienie Wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a w budżecie gminy zabezpieczono środki w potrzebnej wysokości na realizację w/w zamówienia.

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-25 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30