URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007
Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 69 15, 225 67 62, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO pn.


Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut


w sezonie grzewczym 2006/2007Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  • dostawę z rozładunkiem materiałów opałowych
    do obiektów oświatowych:

  • Szkoła Podstawowa w Kosinie

  • Szkoła Podstawowa w Głuchowie

  • Szkoła Podstawowa w Soninie

  • Szkoła Podstawowa w Wysokiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin składania ofert – 29.09.2006 r. do godz. 1000,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 29.09.2006 r. godz. 1100,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny

- cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium – 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – październik 2006 r.

Zakończenie – 30-04-2007 r.

Termin związania ofertą - 30 dni

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 210 lub telefonicznie pod nr (017) 225 69 15.

Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 203. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest p. Jadwiga Tomaszek (w sprawach proceduralnych) i p. Mariusz Bursztyn
( w sprawach merytorycznych).

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Pliki do pobrania:


 

 

 

 

 


powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-09-20 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 19:45:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.