Informacja o zawarciu umowy "Oświetlenie drogowe we wsi Wysoka"
Informacja o zawarciu umowy "Oświetlenie drogowe we wsi Wysoka"

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. Euro

 

Przedmiot zamówienia:

„  Oświetlenie drogowe we wsi Wysoka gmina Łańcut”

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZELKON”

Ul. Zagłoby 3       22-400 ZAMOŚĆ

 

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia cenę za wykonanie zamówienia, którą zamawiający może sfinansować.

                                                      Z-ca Wójta Gminy Łańcut

                                                          mgr Halina Szpunar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-11 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30