Informacja o unieważnieniu przetargu - Modernizacja budynku Domu Społecznego w Soninie na cele kulturalne
Informacja o unieważnieniu przetargu - Modernizacja budynku Domu Społecznego w Soninie na cele kulturalne

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.plINFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGUo wartości poniżej 60 tyś. EURO

Nazwa zadania:


Modernizacja budynku Domu Społecznego w Soninie na cele kulturalne

Uzasadnienie:

Postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , ./ Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póżn. zm./ ponieważ nie została złożona żadna oferta na realizację zadania.Wójt Gminy Łańcut

mgr inż Zbigniew Łoza


Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-08-03 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30