Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut
Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 29 69, 225 68 57, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

w przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 tyś. Euro

 

Przedmiot zamówienia:      Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 

Obejmujące następujące zadania:

 

1. Remont drogi wewnętrznej „Poręba” w Cierpiszu w km 0+000-0+355

2. Remont drogi wewnętrznej „Kozakówka” w Soninie w km 0+000-0+565

3. Remont drogi wewnętrznej „Do cmentarza” w Kraczkowej w km 0+000-0+350

4. Utwardzenie placu przy Domu Kultury w Albigowej o pow. 159,5 m2

5. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Albigowej o pow. 86,6 m2

+ chodnik 23,6 m2

 

Wykonawca:

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79 37-300 Leżajsk

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz ustawie p.z.p. oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia tj. zadania 2 i 3

 

Postępowanie w pozostałej części dotyczącej zadań nr 1,4,5 zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. tj. ze względu na fakt, iż nie zostały złożone żadne oferty na ich realizację.

 Wójt Gminy Łańcut
   mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2006-07-07 00:00:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30