Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka etap 2008 r.


Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl,

inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Handzlówka – etap 2008 r.

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Usługowy Zakład Instalacji Wod. - Kan. C. O. i Gazu Roman Falger  37-122 Albigowa 501

Uzasadnienie Wyboru:

               Przedmiotowa oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na jego realizację.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena złożonej oferty

Oferta Nr 1

SANITEX sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120

1 529 067,31 zł.

 

Oferta Nr 2

Wielobranżowy Zakład ROLBUD II s.c.

Michał Świzdor, Stanisław Dyrda

37-114 Białobrzegi Budy Łańcuckie 45

 

927 200,00 zł.

Oferta Nr 3

P.P.H. INTEGRAL sp. z o.o.

ul. Langiewicza 37 35-959 Rzeszów

 

1 082 422,08 zł.

Oferta Nr 4

„WODO-GAZ” Józef Słota

ul. Krakowska 23  37-200 Przeworsk

 

882 989,29 zł.

Oferta Nr 5

ARROW s.c. 37-114 Białobrzegi 46 A

 

1 320 000,00 zł.

Oferta Nr 6

Usługowy Zakład Instalacji  Wod.- Kan. C.O. i Gazu

Roman Falger  37-122 Albigowa 501

 

785 186,82 zł.

                                          

            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie p.z.p. oraz SIWZ

            Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, ofert nie podlegających odrzuceniu, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Kryterium  – Cena 100%

Punktacja

Razem

Oferta Nr 1

51,35

51,35

Oferta Nr 2

84,68

84,68

Oferta Nr 3

72,54

72,54

Oferta Nr 4

88,92

88,92

Oferta Nr 5

59,50

59,50

Oferta Nr 6

100,00

100,00

 

Zasadność wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.

                                                                                 Wójt Gminny Łańcut
                                                                                 mgr inż. Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-23 14:56:59
Data wygaśnięcia: 2020-01-30