URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Budowa drogi wewnętrznej do stadionu w Albigowej

S P R O S T O W A N I E  

Wadium w tym postępowaniu należy wnieść w kwocie 1 800 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) zgodnie z SIWZ a nie jak błędnie podano w ogłoszeniu 1500 zł.GMINA ŁAŃCUT

     ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

                     tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

   inwestycje@gminalancut.p

 

            ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DO STADIONU

W ALBIGOWEJ

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

- roboty pomiarowe

- koryto

- warstwa odsączająca

- dolna podbudowa

- górna podbudowa

- ułożenie krawężników

 

Termin składania ofert – 30.06.2008 r. do godz. 1000, 

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 5 (hol)

Termin otwarcia ofert – 30.06.2008 r. godz. 1100,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 33 (sala posiedzeń)

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium 1 500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset  złotych) - Uwaga -Sprostowanie

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – lipiec 2008 r.  Zakończenie – 30 sierpień 2008 r.

Termin związania ofertą - 30 dni

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 28 lub telefonicznie pod nr (017) 225 68 57. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 28. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są P. Zdzisław Mazurkiewicz, P. Elżbieta Balawejder.  

                                                                          Wójt Gminy Łańcut         
                                                                        mgr inż. Zbigniew Łoza

 

S P R O S T O W A N I E  

Wadium w tym postępowaniu należy wnieść w kwocie 1 800 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) zgodnie z SIWZ a nie jak błędnie podano w ogłoszeniu 1500 zł.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Detal A DetalA_Albigowa_droga_stadion.JPG 1093031 bajtów 8
2. Detal B DetalB_Albigowa_droga_stadion.JPG 901402 bajtów 4
3. Projekt zagospodarowania Rysunek_Albigowa_droga_stadion.JPG 2001517 bajtów 7
4. Przedmiar Przedmiar_Albigowa_droga_stadion.JPG 643139 bajtów 26
5. SIWZ SIWZ_Albigowa_droga_stadion.pdf 105206 bajtów 15
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-06-09 13:35:43
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:33:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.