URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Opracowanie projektu technicznego (budowlanego i wykonawczego) przebudowy budynku byłego Internatu szkolnego w zakresie I, II, III –go piętra na hotelik w Wysokiej gmina Łańcut


Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

         tel. 017 225 22 64, 225 68 57, fax 225 65 36

 www.gminalancut.pl

   inwestycje@gminalancut.pl

 

                 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (BUDOWLANEGO  I WYKONAWCZEGO) PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU SZKOLNEGO W ZAKRESIE I, II, III – go PIĘTRA NA HOTELIK W WYSOKIEJ GMINA ŁAŃCUT

 

Zakres rzeczowy zadania:

Zamawiane opracowanie obejmować będzie adaptację istniejącego budynku internatu szkolnego zrealizowanego w technologii tzw. „wielkiego bloku" na hotelik w zakresie 3-ch kondygnacji poprzez zaprojektowanie pokoi hotelowych z przyporządkowanymi im węzłami sanitarnymi we wszystkich potrzebnych branżach. Przewiduje się lokalizację po 15 sztuk pokoi na każdej kondygnacji oraz pomieszczeń gospodarczych. Opracowanie winno obejmować także roboty remontowe dachu budynku. W ramach przebudowy nie przewiduje się zmiany konstrukcji elementów budynku. W    ramach    przedmiotowego    zamówienia    przewiduje    się    realizację następujących opracowań;

-  projekt budowlano - wykonawczy przebudowy budynku

-  projekt instalacji wod. – kan. pomieszczeń hoteliku

-  adaptacja projektów instalacji c.o. i instalacji elektrycznej do nowej funkcji budynku

W zakresie objętym zamówieniem znajdują się;

a/ przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem stosownego wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji - w formie umożliwiającej wydanie tej decyzji

b/ opracowanie w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich potrzebnych branżach w formie przewidzianej aktualnymi przepisami w tym zakresie. Projekt zaopatrzyć należy we wszystkie potrzebne uzgodnienia. Forma projektu ma umożliwić wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację robót budowlano - montażowych.

Termin składania ofert – 04.06.2008 r. do godz. 1000, pokój nr 5 

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a

Termin otwarcia ofert – 04.06.2008 r. godz. 1100, pokój nr 33

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Kryteria oceny – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium –2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)

Termin realizacji zadania:  15.12.2008 r.

Termin związania ofertą - 30 dni    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.  Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 27 lub telefonicznie pod nr 017 225 68 09. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest P. Józef Pelc, P. Elżbieta Balawejder.

 Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 28. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl 
                                                                                    Wójt Gminy Łańcut
                                                                                   
mgr inż Zbigniew Łoza


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_Hotelik_II.pdf 121115 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-26 14:11:23
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:45:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.