Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Kraczkowa


Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl, inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Roboty drogowe miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Kraczkowa 

obejmujące następujące zadania:

Zad. 1. Remont drogi gminnej „Cierpisz do Woli Rafałowskiej” w Cierpiszu w km 0+680-0+980

Zad. 2. Remont drogi wewnętrznej „Skotnik” w Handzlówce w km 0+070-0+546

Zad. 3  Remont drogi wewnętrznej „Homówka” w Kraczkowej w km 0+286-0+646

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwa „MOLTER” sp. z o.o. Rudna Mała 47 b 36-060 Głogów Małopolski – dla zadania 1;

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk dla zadania 2 i 3

 

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz przedstawiają najniższe ceny za wykonanie poszczególnych zadań a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na ich realizację.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena złożonej oferty

 

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A.

ul. Mickiewicza 79 37-300 Leżajsk

Zad. 1. – 95 347,88 zł.

Zad. 2.– 115 445,67 zł.

Zad. 3. – 84 617,74 zł.

 

Oferta Nr 2

STRABAG sp. z o.o.

ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa

Zad. 1. – 102 807,45 zł.

Zad. 2. – 130 905,48 zł.

Zad. 3. – 105 780,39 zł.

 

Oferta Nr 3

Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROGBUD” sp. z o.o.

Rudna Mała 17 A 36-060 Głogów Małopolski

Zad. 1. – 107 323,31 zł.

Zad. 2. – 141 646,98 zł.

Zad. 3. – 94 903,19 zł.

 

Oferta Nr 4

Przedsiębiorstwo „MOLTER” sp. z o.o.

Rudna Mała 47 b 36-060 Głogów Małopolski

Zad. 1. – 92 582,38 zł.

Zad. 2. – 116 388,75 zł.

Zad. 3. – 90 510,58 zł.

 

Oferta Nr 5

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.

ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów

Zad. 1. – 98 002,04 zł.

Zad. 2. – 119 360,80 zł.

Zad. 3. – 93 872,89 zł.

                                          

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie p.z.p.  oraz SIWZ

Po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, ofert nie podlegających odrzuceniu, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Kryterium  – Cena 100%

Punktacja

Razem

Oferta Nr 1

Zad. 1 – 97,10, Zad. 2 – 100,00, Zad. 3 – 100,00

 

Zad. 1 – 97,10, Zad. 2 – 100,00, Zad. 3 – 100,00

 

Oferta Nr 2

Zad. 1 – 90,05, Zad. 2 – 88,19, Zad. 3 – 80,00

 

Zad. 1 – 90,05, Zad. 2 – 88,19, Zad. 3 – 80,00

 

Oferta Nr 3

Zad. 1 – 86,26, Zad. 2 – 81,50, Zad. 3 – 89,16

 

Zad. 1 – 86,26, Zad. 2 – 81,50, Zad. 3 – 89,16

 

Oferta Nr 4

Zad. 1 – 100,00, Zad. 2 – 99,19, Zad. 3 – 93,48

 

Zad. 1 – 100,00, Zad. 2 – 99,19, Zad. 3 – 93,48

 

Oferta Nr 5

Zad. 1 – 94,47, Zad. 2 – 96,72, Zad. 3 – 90,14

 

Zad. 1 – 94,47, Zad. 2 – 96,72, Zad. 3 – 90,14

 

 

Zasadność wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawia powyższa tabela.

                                                                                    Wójt Gminny Łańcut
                                                                                   mgr inż Zbigniew Łoza

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-05-13 07:56:02
Data wygaśnięcia: 2020-01-30