URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Kraczkowa

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ, HANDZLÓWKA I KRACZKOWA                    GMINA ŁAŃCUT

  ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

  tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

   inwestycje@gminalancut.p

 

            ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCICH CIERPISZ, HANDZLÓWKA I KRACZKOWA

 

obejmujące następujące zadania:

1. Remont drogi gminnej „Cierpisz do Woli Rafałowskiej” w Cierpiszu

w km 0+680-0+980

2. Remont drogi wewnętrznej „Skotnik” w Handzlówce

w km 0+070-0+546

3. Remont drogi wewnętrznej „Homówka” w Kraczkowej

w km 0+286-0+646

 

Termin składania ofert – 06.05.2008 r. do godz. 1000, 

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 06.05.2008 r. godz. 1100,

Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium zad. 1 – 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), zad. 2 – 2 500 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych),  zad. 3 – 1 800 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – maj 2008 r.

 Zakończenie – 15 lipiec 2008 r.

Termin związania ofertą - 30 dni

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Ofertę można złożyć na wszystkie zadania lub na dowolną ich ilość. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnąć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 206 lub telefonicznie pod nr (017) 225 68 57. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są P. Zdzisław Mazurkiewicz, P. Elżbieta Balawejder.

                                                                                      Wójt Gminy Łańcut

                                                                                   mgr inż. Zbigniew Łoza

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SIWZ SIWZ_roboty_drogowe_2008_cz_II.pdf 115299 bajtów 9
2. zadanie 1 - Kosztorys ofertowy Cierpisz_WR_kosztorys_ofertowy.pdf 29000 bajtów 13
3. zadanie 1 - Odwodnienie liniowe Cierpisz_WR_odwodnienie_liniowe.pdf 111031 bajtów 6
4. zadanie 1 - Opis techniczny Cierpisz_WR_opis_techniczny.pdf 51238 bajtów 4
5. zadanie 1 - Orientacja Cierpis_WR_orientacja.pdf 154482 bajtów 3
6. zadanie 1 - Przekroje normalne Cierpisz_WR_przekroje_normalne.pdf 487679 bajtów 4
7. zadanie 1 - Sytuacja Cierpisz_WR_sytuacja.pdf 198261 bajtów 6
8. zadanie 2 - Kosztorys ofertowy Skotnik_H_kosztorys_ofertowy.pdf 29864 bajtów 3
9. zadanie 2 - Odwodnienie liniowe Skotnik_H_odwodnienie_liniowe.pdf 111673 bajtów 1
10. zadanie 2 - Opis techniczny Skotnik_H_opis_techniczny.pdf 95723 bajtów 2
11. zadanie 2 - Orientacja Skotnik_H_orientacja.pdf 2065342 bajtów 2
12. zadanie 2 - Przekroje normalne Skotnik_H_przekroje_normalne.pdf 343874 bajtów 4
13. zadanie 2 - Sytuacja Skotnik_H_sytuacja.pdf 526627 bajtów 1
14. zadanie 3 - Opis techniczny Homówka_opis_techniczny.pdf 38028 bajtów 2
15. zadanie 3 - Przedmiar Homowka_przedmiar_2008.JPG 524398 bajtów 5
16. zadanie 3 - Przekroje Homówka_projekt.pdf 1143423 bajtów 3
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-04-14 12:54:41
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 19:37:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.