URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza

Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarzaGMINA ŁAŃCUT

  ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

                         tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

 inwestycje@gminalancut.p

 

            ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

Remont II piętra budynku Urzędu Gminy Łańcut,

wymiana drzwi, remont sanitariatów oraz korytarza

 

Szczegółowy zakres robót okreœlono w przedmiarze robót stanowišcym załšcznik do specyfikacji.

 

Termin składania ofert – 17.03.2008 r. do godz. 1000, 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 17.03.2008 r. godz. 1030,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium –  1 200 zł. (słownie: jeden tysišc dwieœcie  złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – marzec 2008 r.

 Zakończenie – 16.06.2008 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni

 

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych. Zamawiajšcy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajšcych. W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załšczonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oœwiadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia. Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 103 lub telefonicznie pod nr (017) 225 50 80. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sš P. Zbigniew Kaduk,  P. Elżbieta Balawejder, P. Jan Banaszkiewicz.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

 

                                                                                                     Wójt Gminy Łańcut                

         mgr inż. Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

 

SIWZ

Przedmiar Robót

Specyfikacje techniczne

 

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-25 14:06:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 23 września 2019r. 19:37:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.