URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a

Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2aGMINA ŁAŃCUT

  ul.Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

                         tel. 017 225 22 64, fax 225 65 36

www.gminalancut.pl

     inwestycje@gminalancut.p

 

            ogłasza przetarg nieograniczony pn.

 

Remont elewacji budynku administracyjnego

Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a

 

Szczegółowy zakres robót okreœlono w przedmiarze robót stanowišcym załšcznik do specyfikacji.

 

Termin składania ofert – 14.03.2008 r. do godz. 1000, 

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, pokój 107

Termin otwarcia ofert – 14.03.2008 r. godz. 1030,

Urzšd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, pokój 212

Kryteria oceny  – cena za przedmiot zamówienia – 100 %

Wadium –  2 000 zł. (słownie: dwa tysišce złotych)

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – marzec 2008 r.

 Zakończenie – 30.06.2008 r.

Termin zwišzania ofertš - 30 dni

 

Nie dopuszcza się składania ofert częœciowych i wariantowych. Zamawiajšcy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajšcych. W postępowaniu mogš wzišć udział wykonawcy spełniajšcy warunki okreœlone w art. 22 ust. 1 p.z.p. i SIWZ, oraz nie podlegajšcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oœwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załšczonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oœwiadczeń wymaganych w SIWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.

Informacje szczegółowe o przedmiocie i warunkach przetargu, można zasięgnšć w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a pok. nr 103 lub telefonicznie pod nr (017) 225 50 80. Materiały przetargowe można otrzymać w pok. 206. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami sš P. Zbigniew Kaduk,  P. Elżbieta Balawejder, P. Jan Banaszkiewicz.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej www.gminalancut.pl

 

                                                                                                    Wójt Gminy Łańcut               

   mgr inż. Zbigniew Łoza

Pliki do pobrania

SIWZ

Przedmiar robót

Opis techniczny

Specyfikacje techniczne

Sytuacja

Elewacja pd

Elewacja pn

Elewacja zach

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2008-02-22 14:02:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 18 września 2019r. 21:51:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.