URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Przetarg ustny nieograniczony
Przetarg ustny nieograniczony

II PRZETARG USTNY-nieograniczony

Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 z póŸn. zm.),Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn.14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 r. nr 207 póz.2108),

Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr   XXXIII / 256 / 06 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomoœci oraz zasad nabywania , zbywania   i obcišżania nieruchomoœci stanowišcych własnoœć Gminy Łańcut (Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/2001 z 6 czerwca 2001 r.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoœci stanowišcych mienie komunalne Gminy wg   poniższego wykazu:

Lp.

 

Wieœ

 

Gmina

 

Nr kw

 

Nr działki

 

Rodzaj użytku

 

Powierzch na w ha

 

Kwota wywoławcza w zł

 

Wadium 10% w zł

 

Uwagi

 

1

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37110

 

5/6 5/9

 

R Illb- 0,0740 R Illb - 0,0320

 

0,1060

 

9280

 

928

 

Dcc. o warunkach. zabudów}1

 

2

 

Gluchów

 

Łańcut

 

37110

 

5/7 5/10

 

R Illb- 0,0708 R Illb -0,0280

 

0,0988

 

8640

 

864

 

-II-

 

3

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37110

 

5/13 5/14

 

R Illb -0,0674 R Illb -0,0328

 

0,1002

 

8800

 

880

 

-II-

 

4

 

Głuchów

 

Łańcut

 

37100

 

5/15 5/16

 

R Illb -0,0612 R Illb -0,0367

 

0,0979

 

10400

 

1040

 

-II-

 

Działki leżš w północno zachodniej częœci wsi Głuchów przy pastwisku , (sieć energetyczna, wodocišgowa i kanalizacyjna w zasięgu )

Przetarg odbędzie się w dniu 25. 01. 2008 r   godz   10      w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a pok. 212 (II piętro).

Warunkiem przystšpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny wywoławczej w formie pienišdza, obligacji Skarbu Państwa, lub papierach wartoœciowych  do kasy Urzędu Gminy Łańcut pok .nr 3 lub na konto nr 96124026431111000037781763 do dnia 18.01. 2007 r

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu,

zaœ pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie   uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

zawarcia umowy - kupna sprzedaży.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w

Urzędzie Gminy Łańcut   pok. 113 tel. 017 225 66 57

Do ceny nieruchomoœci ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%

Cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnoœci na wskazane konto.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomoœci wraz z podaniem przyczyny.

 

Wójt Gminy Łańcut

mgr inż. Zbigniew Łoza

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-12-20 13:52:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:41:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.