URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Przetarg ustny nieograniczony
Przetarg ustny nieograniczony

PRZETARG USTNY-nieograniczony


Wójt Gminy Łańcut na podstawie art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 póz. 2603 z póŸn. zm.),Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dn.14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz.2108),

Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr   XXXIII / 256 / 06 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomoœci oraz zasad nabywania , zbywania   i obcišżania nieruchomoœci stanowišcych własnoœć Gminy Łańcut (Uchwała Rady Gminy Nr XXVI /233/ 2001 z 6 czerwca 2001 r.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoœci stanowišcych mienie komunalne Gminy wg   poniższego wykazu:

 

 

 

 

 

 

Nr

 

Nr

 

Rodzaj

 

Powierzch

 

Kwota

 

Wadium

 

 

 

Lp.

 

Wieœ

 

Gmina

 

kw

 

dziatki

 

użytku

 

na w ha

 

wywoławcza w zł

 

10% w zł

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Ula- 0,2400

 

 

 

 

 

 

 

Działka le/\   \v

 

1

 

Kosina

 

Łańcut

 

32099

 

4000

 

Ł III - 0,0200

 

0,2700

 

1060

 

106

 

terenach  rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps IV -0,0 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R III - 0,2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Kosina

 

Łańcut

 

32099

 

4001

 

Ps IV -0,0 100

 

0,2500

 

1010

 

101

 

-II-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ł III -0,1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Kosina

 

Łańcut

 

32098

 

2180/1

 

Ps IV -0,0100

 

0,1800

 

600

 

60

 

-II-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R Ula- 0,2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Kosina

 

Łańcut

 

32098

 

2180/2

 

R Illb- 0,1300

 

0,4400

 

1160

 

116

 

-II-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps IV -0,0300

 

 

 

 

 

 

 

Ť

 

Działki nr 4000, 4001 leżš w południowej   częœci wsi Kosina, natomiast dz nr 2180/1, 2180/2 we wschodniej częœci wsi Kosina przy granicy ze wsiš Rogóżno.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25. 01. 2008 r   godz   12.00    w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a pok. 212 (II piętro).

Warunkiem przystšpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 10% ceny

wywoławczej w formie pienišdza, obligacji Skarbu Państwa, lub papierach wartoœciowych do

kasy Urzędu Gminy Łańcut pok .nr 3 lub na konto nr 96 1240 2643 1111 0000 3778 1763 do dnia 18.01. 2008 r

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaœ pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie   uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

zawarcia umowy - kupna sprzedaży.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w

Urzędzie Gminy Łańcut   pok. 113 tel . 017 225 66 57

Do ceny nieruchomoœci ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%

Cena wraz z podatkiem VAT płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnoœci na wskazane konto.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomoœci wraz z podaniem przyczyny

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Publikujący 2007-12-20 13:46:00
Data wygaśnięcia: 2020-01-30
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 16 września 2019r. 22:40:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.